​T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2017/479 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

Tarih: 08-09-2017

​T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2017/479 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2017/479 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davası Uşak Belediyesi Başkanlığı ile davalı ŞAHİN KIRMIZI arasında mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası nedeniyle,
Uşak Belediye Başkanlığına Dokuz Sele Deresi ıslah çalışmaları nedeniyle kamulaştırma sahasına rastlayan ve kamulaştırma planında gösterilen taşınmazlardan davalıya ait Uşak ili Merkez ilçesi, Bozkurt Mahallesi 924 ada 26 parsel sayılı 941,32 m2 yüzölçümlü tapulu taşınmazın 95,52 m2’lik kısmı hakkında kamulaştırma kararı verilmiş olmakla, davalı Şahin Kırmızı’ya ait taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davacı adına tescili için mahkememizin 2017/479 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,
a)İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde ön görülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,
b)İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davası tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,
c)Açılacak davada husumetin Uşak Belediye Başkanlığına yöneltilmesi gerektiği,
d)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
e)İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 25.08.2017

Paylaş
Yorumlar - Bu Habere 0 Yorum Yapılmış.
Düşüncelerini Paylaş !