​T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2017/470 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

Tarih: 14-10-2017

​T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2017/470 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2017/470 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Uşak Belediyesi tarafından davalılar FATMA ÜNAL, SAİME KURTULUŞ ÜNAL, DAHİLİ DAVALILAR FAZİLE ÜNAL, FADIL ÜNAL, ALİ KAYMAK, ÜMMÜGÜLSÜM TÜRKMEN, MEHMET YILMAZ, YAŞAR YILMAZ, AHMET YILMAZ, MELİHA HESNA ARSLAN arasında mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;
Uşak Belediyesinin İl Encümeninin 12.04.2016 tarih ve 2016/326 numaralı kararı ile Dokuz Sele Deresi Islah çalışması kapsamında bir kısmı yolda kaldığından kamulaştırılma amaçlı Uşak Merkez, Kalfa Köyü 138 ada 11 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kadastro beyannamesinde B harfi ile gösterilen 325,44’lik kısmının Uşak Merkez Kalfa Köyü 138 ada14 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kadastro beyannamesinde B harfi ile gösterilen 80,13 m2’lik kısmının, Uşak Merkez Kalfa Köyü 138 ada 15 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kadastro beyannamesinde B harfi ile gösterilen 51,02 m2’lik kısmının Uşak Merkez Kalfa Köyü 138 ada 18 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kadastro beyannamesinde B harfi ile gösterilen 57,36 m2’lik kısmının Uşak Merkez kalfa köyü 138 ada19 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kadastro beyannamesinde B harfi ile gösterilen 75,59 m2’lik kısmının kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla, davalılara ait taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davacı adına tescili için mahkememizin 2017/470 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,
a)İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde ön görülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,
b)İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davası tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,
c)Açılacak davada husumetin Uşak Belediyesine yöneltilmesi gerektiği,
d)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
e)İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 03.10.2017

Paylaş
Yorumlar - Bu Habere 0 Yorum Yapılmış.
Düşüncelerini Paylaş !