​T.C. UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/18 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tarih: 19-10-2017

​T.C. UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/18 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C.
UŞAK
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2017/18 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1)Uşak ili Ulubey ilçesi Akkeçili köyü köyiçi mevkiinde 1245 parsel sayılı 400 m2 miktarlı ev ahır ve arsasıdır, binanın alt tarafı ahır ve samanlık üst katı ev olarak kullanılmakta, ev olarak kullanılan bina giriş holü bu hole açılan üç odadan ibarettir, banyo ve wc dış kısımda, binanın içi ve dışı çamur harçla sıvanmış içi kireç badana ile boyanmış, giriş kapıları demirden pencereleri ve kapısı ahşap, çatısı ahşap basit kiremit kaplı, yaklaşık 100 m2miktarlı, soba ile ısıtmalı, yaklaşık 60 yıllık olduğu evin bitişiğinde ahır olarak kullanılan yaklaşık 38 m2 ye oturan bina olduğu, yine evin ön kısmında zemin kat seviyesinde önü demir kapılı betonarme olarak yapılmış tek katlı traktör garajı olarak kullanılan  ve yaklaşık 70 m2 ye oturan yapı bulunmaktadır, bu kısmın üzeri beton olarak yapılmış, etrafına demir parmaklık yapılarak evin balkonu şeklinde kullanılmakta, satışı 14.30 ila 14.35 arasında olup muhammen bedeli 29.090,30 TL’dir.
2)Uşak ili Ulubey ilçesi Akkeçili köyü köyiçi mevkiinde 120 ada 6 parsel sayılı 367,41 m2 miktarlı arsadır, satışı 14.45 ila 14.50 arasında olup muhammen bedeli 2.204,50 TL’dir.
3)Uşak ili Ulubey ilçesi Omurca köyü Ağıllar mevkiinde 106 ada 4 parsel sayılı 1.822,99 m2 miktarlı tarladır. Üç kenarı basit tarla kuru taşlarla çevrili, 20 yaşlarında odunluk vasıflı 8 adet palamut ağacı bulunmakta, satışı 15.00 ila 15.05 arasında olup muhammen bedeli 2.481,00 TL’dir.
4)Uşak ili Ulubey ilçesi Akkeçili köyü Karaçam Marlık mevkiinde 225 parsel sayılı 74.500,00 m2 miktarlı tarladır. Satışı 15.15 ila 15.20 arasında olup muhammen bedeli 61.910,00 TL’dir.
3. ve 4. Sırada yazılı taşınmazlar aynı vasıf ve karaktere sahip, kumlu tınlı bünyeli ortalama %8-10 meyilli zayıf etli, tuzluluk ve alkalilik problemleri olmayan, verim yetenekleri zayıf yerleşim birimine uzak, üzerlerinde kuru tarım olarak ziraat yapılan 4. Sınıf kuru tarım arazileridir.
1.Satış Günü: 20.11.2017 günü 14.30 – 15.20 arası
2.Satış Günü: 20.12.2017 günü 14.30 – 15.20 arası
Satış Yeri: Uşak 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma salonu
Satış Şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/18 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 26.09.2017
Not: İş Bu satış ilanı tüm paydaşlara tebliğe çıkartılmış olup, tebliğ edilmeyenlere de tebliğ niteliğindedir.

Paylaş
Yorumlar - Bu Habere 0 Yorum Yapılmış.
Düşüncelerini Paylaş !