​T.C. UŞAK 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/31 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tarih: 15-12-2017

​T.C. UŞAK 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/31 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C.
UŞAK
1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2017/31 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1-Uşak İkisaray Köyü Süleyman kesiği mevkiinde 111 ada 11 parsel sayılı 2322,76 m2 miktarlı tarladır, Uşak İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 06.05.2014 tarih ve Yevmiye:7572 nolu 3083 SY.nın 13. Maddesine göre kısıtlıdır şerhi ile 29.05.2017 tarih ve Yev:11377 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni olmadan bitkisel üretim dışında kullanılamaz şerhi vardır, satışı 14.00 ile 14.05 arasında olup muhammen bedeli 6.968,30 TL’dir.
2-Uşak Aybey Mahallesi Gezginci Sokak No:7 adresinde bulunan 1094 ada 10 parsel sayılı 201m2 miktarlı avlulu kerpiç bir katlı ev ve müştemilatıdır, bina bitişik nizamda bahçeli olarak basit yığma kerpiç yapı tarzında zemin katlı olarak gelişigüzel yapılmış, dış giriş kapısı ahşap doğramalı, girişi holü zeminleri tesviye betonu kaplı binanın iç ve dış cephesi bozuk saman-çamur  harç sıvalı ve kireç badanalı, çatısı ahşap ve kiremit örtülü, soba ile ısıtmalı, yaklaşık 70-80 yıllık olduğu önceden mesken olarak kullanıldığı, giriş holü 2 oda, banyo ve dışarıda bahçede yapılmış wc bölümlerinden ibaret olduğu, odaların zemin döşemeleri tesviye betonlu, kısmende toprak kaplamalı, kapı ve pencereleri ahşap doğrama güney cephesinde Gezginci sokağa kuzey yönünde bahçe boşluğu bulunan bina yaklaşık 85 m2 miktarlı, bahçesinde basit yapılı müştemilat yapısı eskimiş ve yıpranmış olup ekonomik değerinin olmadığı, her türlü alt yapı hizmetlerinden faydalanmakta, yakın çevresinde Muzaffer Mert İ.Ö. Okulu, Mutaf Camii, Dokur evi, Sağlık ocağı gibi kamusal alanlar bulunmakta, şehir merkezine yaklaşık 1,4 km mesafede, imar planında Bitişik nizamda 4 kata müsaadeli konut alanında kalmakta iken, Uşak ili Manie planında doğal mania alanında kaldığından iki kat olarak değerlendirileceği bildirilmiş, satışı 14.15 ile 14.20 arasında olup muhammen bedeli 79.650,00 TL’dir.
1.Satış Günü: 22.01.2018 günü 14.00 – 14.20 arası
2.Satış Günü: 21.02.2018 günü 14.00 – 14.20 arası
Satış Yeri: Uşak 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/31 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 23.11.2017
Not: İş bu satış ilanı tüm paydaşlara tebliğe çıkartılmış olup tebliğ edilemeyenlere de tebliğ niteliğindedir.

Paylaş
Yorumlar - Bu Habere 0 Yorum Yapılmış.
Düşüncelerini Paylaş !