​T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2017/462 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

Tarih: 02-02-2018

​T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2017/462 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2017/462 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı, UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile davalılar ALİ DEMİR, ALİ TÜRKMEN, AYTEN GÜRCAN, EMİNE YİĞİT, HAKAN TÜRKMEN, HALİME SEYHAN, HALİME TÜRKMEN, HÜSEYİN DEMİR, İSMAİL TÜRKMEN, İSMAİLSERKAN TÜRKMEN, MEHMET TÜRKMEN, MEHMET TÜRKMEN, MUSTAFA SITKI TÜRKMEN, NERİMAN ŞAHİN, NEVZAT DEMİR, NİHAT TÜRKMEN, NURTEN DOKTOROĞLU, PERİHAN TÜRKMEN, RAMAZAN TÜRKMEN, SEVİM KESKİN, ŞERİFE FİLİZ TÜRKMEN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;
Uşak Belediyesi İl Encümeninin 12.04.2016 tarih ve 2016/326 numaralı kararı ile Dokuz Sele Deresi ıslah çalışması kapsamında bir kısmının yolda kalmasından dolayı Uşak ili, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 238 ada 11 parsel sayılı 1207,00 m2 taşınmazın yolda kalan kadastro beyannamesinde B harfi ile gösterilen 611,04 m2’lik kısmının kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla davalılara ait taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davacı adına tescili için mahkememizin 2017/462 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,
a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,
b-İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,
c-Açılacak davada husumetin Uşak Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği,
d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
e-İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarım bildirmedikleri takdirde Yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 

Paylaş
Yorumlar - Bu Habere 0 Yorum Yapılmış.
Düşüncelerini Paylaş !