​UŞAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Tarih: 24-02-2018

​UŞAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI UŞAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
1-Uşak merkez Sarayaltı Mahallesinde bulunan gayrimenkuldeki borçlu hissesinin satışına karar verilmiştir.
2-Gayrimenkul, Sarayaltı Mah. Cengizhan 1. Sk. No:5 adresinde 593 ada 38 parselde kayıtlı 233 m2 Avlulu Bodrumlu kargir üç katlı evdeki 3/8 hissesidir
3-Gayrimenkuldeki borçlu hissesinin rayiç bedeli: 112.500,00 TL’dır.
4-Artırmaya iştirak için alınacak teminat tutarı: (112.500,00*%7,5) 8.437,50 TL’dir.
Ayrıca bankalardan verilen aynı miktardaki teminat mektupları, hazine tahvil ve bonoları ile hükümetçe belli edilen milli esham ve tahvilat, bu esham ve tahvilatın teminat kabul edilmesinde en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilerek kabul olunur.
5-Gayrimenkul, satış komisyonu tarafından Defterdarlık hizmet binasının 3. katında bulunan toplantı salonunda 14 /03/2018 Çarşamba günü saat 14,00’da satış yapılacaktır.
6-Gayrimenkulün satış şartnamesi mesai saatleri içinde Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınabilir veya görülebilir.
7-Satışa iştirak edeceklerin teminatlarını en geç satış saatinden önce Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırmaları ve makbuzlarını da satış komisyonu başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.
8-Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhan olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 29 /03/.2018 Perşembe günü aynı yer ve saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.
9-İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu ilan olunur.05/02/2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paylaş
Yorumlar - Bu Habere 0 Yorum Yapılmış.
Düşüncelerini Paylaş !