​T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Tarih: 31-03-2018

​T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Karayolları Genel Müdürlüğünce Uşak Çivril (Denizli Çardak) Ayr. (Karaağaç-Bölme-Kuyucak-Ovademirler) Devlet Yolu kapsamında, yol yapım sınırları içerisinde kalan, Uşak ili, Merkez ilçesi, bölme köyü, Mantarlık mevkii 329 parsel 5150 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2757,13 m2 kısmı ile ilgili olarak, yol, inşaat ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla kamu yararı kararı alındığı ve davalı ESEBEYOĞLU Yem İnşaat Süt Ürünleri NAkşye İletişim Araçları San. Ve Tic. Limited Şirketi’ne ait taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davası adına tescili ile yol yol olarak terkini için mahkememizin 2018/192 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,
a- İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,
b- İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,
c- Açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği,
d- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma' bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz Malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
e-İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 19.03.2018

Paylaş
Yorumlar - Bu Habere 0 Yorum Yapılmış.
Düşüncelerini Paylaş !