​T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2018/373 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

Tarih: 01-06-2018

​T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2018/373 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2018/373 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı SELÇUK AY arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;
TC Karayolları Genel Müdürlüğünün yapmakla görevli bulunduğu kamu hizmeti için gerekli olduğu anlaşılan Uşak Çevre yolu (Karaağaç, Bölme, Kuyucak, Ovademirler) kısmında yol inşaat ve emniyet sahasına katılmak üzere kamulaştırma alanı içinde yer alan ve davalıya ait olan Uşak İli, Merkez Ovademirler Mah/köyü 158 ada 4 parsel (yeni 158 ada10 parsel) sayılı 102,67 m2’lik taşınmaz hakkında kamulaştırma kararı verilmiş olmakla, davalıya ait taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davası adına tescili için mahkememizin 2018/373 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,
a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,
b-İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,
c-Açılacak davada husumetin Uşak Belediyesine yöneltilmesi gerektiği,
d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
e-İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarım bildirmedikleri takdirde Yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur.
2942 sayılı Kamulaştırma yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 28.05.2018
 

Paylaş
Yorumlar - Bu Habere 0 Yorum Yapılmış.
Düşüncelerini Paylaş !