​T.C. UŞAK 1.İCRA DAİRESİ 2009/262 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tarih: 07-09-2018

​T.C. UŞAK 1.İCRA DAİRESİ 2009/262 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C.
UŞAK
1.İCRA DAİRESİ
2009/262 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı Hacizli (64 HE 628 plaka nolu traktör) mallın satışa çıkarılmış olup;
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, sata ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı takdirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. Arttırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu, birinci arttırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 15.08.2018

Paylaş
Yorumlar - Bu Habere 0 Yorum Yapılmış.
Düşüncelerini Paylaş !