28.09.2018

​YAŞAMAK


 
                Yaşamak,hayat,ömür eş anlamlı sözcüklerdir.Doğumla ölüm arasındaki süreyi ifade ederler.
Yaşamak;nefes almak değil midir? Peki,aldığımız her nefesin değerini biliyor muyuz?.Aldığımız
Her nefes için Yaradanımızaşükrediyor,iki damla göz yaşı dökebiliyor muyuz? Yaşamamız için
bize bahşedilen nefesi iyilikler için mi yoksa kötülükler için mi harcıyoruz.Bunun muhasebesini
yapabiliyor muyuz?
                Yaşamakla ilgili binlere söz söylenmiş,öğütlerverilmiştir.Bunlardan bazılarını paylaşmak
isterim:
                Yaşamak mutluluktur,tatmasını bil.
                Yaşamak rüyadır,gerçekleştirmeyi bil.
                Yaşamak fırsattır,yararlanmayı bil
                Yaşamak güzelliktir,kıymetini bil.
                Yaşamak servettir korumayı bil
                Yaşamak aşktır,sevgidir,keyfini çıkarmayı bil
                Yaşamak sanattır kullanmayı bil
                Yaşamak sayılı nefestir değerini bil…
                Yaşamak;yaptığımızicraatlarınaynasıdır.Eğer,daha çok sevgi istiyorsak;daha çok sevmeliyiz.
Daha çok saygı görmek istiyorsak,daha çok saygılı olmalıyız.Başkalarının sabırlı olmasını istiyorsak
Biz daha sabırlı olmalıyız.Böyle olursa dünyamız,yüzümüz,kalbimizgüzelleşir.Nefesimizi boşa
harcamamış oluruz.                                                                      
Yazarın Diğer Yazıları

» uşak olay Devamı »