Şirket, bu haberleri yalanladı ve Genel Kurul’un iptaline neden olan olayları çıkaranlarla sosyal medyada suçlamalarda bulunan kişilerin aynı olduğunu iddia etti.

Uşak Seramik, sosyal medyada yer alan ve şirket yönetimini hedef alan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, Genel Kurul’un iptal edilmesine yol açan kişilerin, sosyal medyada şirket yönetimini suçlayanlarla aynı kişiler olduğunu ifade edildi. Şirket yetkilileri, bu tür asılsız iddiaların şirketin itibarını zedelemeye yönelik olduğuna vurgu yaptı.

Resmi açıklamada, “Genel Kurul’un iptali ile ilgili olarak sosyal medyada çıkan ve yönetimimizi suçlayan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu olayları çıkaranlarla sosyal medyada şirketimizi suçlayanlar aynı kişilerdir,” denildi. 

Uşak Seramik KAP Açıklaması

"Şirketimiz 01.07.2024 tarihli olağan genel kurul toplantısı yaşanan olaylar nedeniyle anonim şirketlerin genel Kurul Toplantıların Usul ve Esasları ile bu toplantıda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkında Yönetmeliğin 28. Maddesinin C fıkrası kapsamında iptal edilmiştir.

İptal sonrasında sosyal medyada olayın içeriğini saptıran ve taraflı bazı yayın ve haberler yapılarak Şirket yönetimimiz hakkında mesnetsiz, yalan ve iftiraya varan içerikler yayınlanmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantımızın gerçekleştirilmesi ile alakalı olarak yapılması gereken kanuni tüm bildirim, yükümlülükler yerine getirilmiş ve iç güvenlik önlemleri yönetimimiz tarafından zamanında ve eksiksiz olarak alınarak genel kurul için salon hazırlanmıştır.

Genel Kurul’a vekaleten katılım için sunulan vekalet belgelerinin kontrolünün zaman alması nedeni ile saat 09:30 ‘da başlanması gereken genel kurul’a başlama süresi uzamıştır. Bu süreçte MKK sisteminde oluşturulması gereken hazır bulunanlar listesi, yaşanan teknik aksaklık nedeni ile oluşturulamamıştır. Bu nedenle yönetimin talebi, bakanlık temsilcisinin izni ile fiziki hazır bulunanlar listesi hazırlanmak istenmiş ama bu esnada sürecin uzamasından rahatsız olan paydaşlar arasında itişmeler olduğu gözlemlenmiştir. Yönetime hakaretler ederek provokatif söylemle ve hareketler içerisinde olan bu kişilere İlk etapta şirket yetkililerimiz ve güvenlik görevlilerimizce müdahale edilmiştir. Provokasyon ve hakaretlerine devam eden bu kişilerin eylemleri şiddet kullanmaya da ulaşmasına müteakiben kolluk kuvvetlerinden destek istenmiştir. Bu süreçte vuku bulunan tüm olaylar MKK’nca kayda alınmış olup, bu kapsamda hukuki tüm gelişmeler avukatlarımız tarafından takip edilecektir.

Bu kapsamda olağan genel Kurulumuz yapılamamasından, şirketimiz, yöneticilerimiz, çalışan ve hatta paydaşlarımız sorumlu değil, net mağdurdur. Nitekim olağan genel kurul bağımsız karar verme yetkisi bulunan kolluk güçleri ve bakanlık yetkilisinin görüşü ile iptal edilmiştir.

30.11.1990 tarihinden bugüne halka açık şirket statüsünde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine tabi olan şirketimiz bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu genel kurullarda en ufak bir olay yaşanmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulumuz 02.04.2024 tarihinde genel kurulumuz tarafından 3 yıllığına görevlendirilmiş olup, dünden daha güçlü bir şekilde görevinin başındadır ve görevinin başında olmasına mani bir durum söz konusu değildir.

2023 Haziran ayından beri planlı olarak sosyal medya üzerinden bir araya gelip, şirket yönetimimiz aleyhine olumsuz propaganda yapanlar ile olağan genel kurulu provoke eden kişiler aynı gruba mensuptur. Bu kişilerin amacı olağan genel kurulumuzu sabote ederek ve sonrasında sosyal medya hesaplarından yönetimi sorumlu tutan paylaşımlar yapmak sureti ile yönetimimizi zor duruma düşürmektir.  Bu kişiler, kışkırttıkları bu olaylar ile olağan genel kurulun gerçekleşmesini engellemiş ve sonrasında da olağan genel kurulun gerçekleşmemiş olması nedeni ile yönetimimizi sorumlu göstermiştir. Niyeti açık ve net ortada olan bu kişiler bilmelidir ki, Yönetim olarak tek hedefimiz, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm paydaşlarımızın çıkarına olacak şekilde şirket değerini artıracak faaliyetlerde bulunup şirket için çalışmalar yapmaktır.

Sosyal medya üzerinden organize olarak, olağan genel kurulumuzda paydaşlarımızı rahatsız eden, olay çıkaranlar hakkında yapılması gereken tüm kanuni işlemler yapılacak olup, ilgili kurumlara da durum bilgilendirmesi yapılacaktır. Ertelenen genel kurul için yeni bir tarih belirlenmemiş olup, izleyen genel kurulun sıkıntısız gerçekleşebilmesi için en uygun şartların oluşacağı tarihin belirlenmesi hususuna azami özen gösterilecektir."

Editör: Ozan Yavuz